XII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH I MUZYCZNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2017

W imieniu organizatorów, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH I MUZYCZNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, który odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku, na terenie Klubu Wojskowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 42a. Rozpoczęcie imprezy godz. 10.00.

Celem Przeglądu jest:
 wzbogacenie życia kulturalnego Gminy Krosno Odrzańskie i Powiatu Krośnieńskiego poprzez organizację wydarzenia kulturalnego o zasięgu wojewódzkim,
 tworzenie warunków do rozwijania aktywności artystycznej i kulturalnej osób z niepełnosprawnością, przygotowanie i włączenie tych osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich grup teatralno-muzycznych i wokalistów z placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością z województwa lubuskiego przed szeroką publicznością,
 popularyzacja osiągnięć nieprofesjonalnych twórców,
 wzrost motywacji do rozwijania w osobach z niepełnosprawnością aktywności artystycznej i kulturalnej,
 wzmocnienie roli działań twórczych w procesie terapii osób z niepełnosprawnością.
Przegląd ma być ukoronowaniem całorocznej pracy wykonawców i instruktorów.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25. sierpnia b.r.
Regulamin oraz karty zgłoszenia w załączeniu i do pobrania na stronach internetowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim www.wtz.krosnoodrzanskie.pl, Centrum Artystyczno - Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim http://cak-zamek.pl, Powiatu Krośnieńskiego www.pow.krosno-odrz.pl oraz Gminy Krosno Odrzańskie www.krosnoodrzanskie.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zaprezentowania się podczas XII Przeglądu.
W imieniu organizatorów:

 

Ewa Nowicka
prezes Stowarzyszenia SYNERGIA